Adwokat

Obrona praw pracowniczych – prawo pracy

Zaledwie kilka lat temu, ochrona zatrudnionych była nieduża jeśli w ogóle jakaś była. W tym okresie traktowanie zatrudnionego dobrze albo źle leżało w kwestii właściciela firmy. Warunki pracy były niejednokrotnie ubogie: przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy niedostateczne a wielokrotnie nie egzekwowane. Większość zatrudnionych nie odbierała żadnych korzyści z odszkodowania – nie było ubezpieczeń.

Wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej, zainicjowany został ruch migracji populacji chłopskiej do miast. Dużo osób chciało odnaleźć pracę w prężnie ewoluującym mieście. Albowiem liczebność pracowników wzrastała z uwagi na narastające zapotrzebowanie gospodarki, warunki pracy raptownie się pogorszyły. Rząd stanął na wysokości zadania i wdrożył opiekę praw pracowników, które z biegiem czasu stały się podwaliną dla współczesnego prawa pracy.

Prawo pracy zapewnia ramy prawne w zakresie traktowania zatrudnionych. Wyraźnie określa sprawiedliwe honorarium, akceptowalny poziom warunków pracy i godzin pracy, sposób traktowania podwładnych, procedury zatrudnienia i zwalniania z umów. Prawo pracy chroni na dodatek przed nietolerancją na podstawie płci, wieku, rasy i religii.

Niezgodne z prawem albo niezawinione zwolnienie odnosi się do sytuacji, w której pracownik czuje że pozostał on błędnie zwolniony ze swojego stanowiska. Może to wynika z braku określonego wypowiedzenia czy właściwej odprawy z tytułu zwolnienia. Nie ma znaczenia co jest pretekstem zwolnienia – istnieją pewne procedury, które muszą być egzekwowane. Wypowiedzenie umowy o pracę musi zostać sporządzone zgodnie z obowiązującymi ustawami. W razie wątpliwości skontaktuj się z adwokat Wrocław prawo pracy.

Reklamy