Adwokat

6 Prostych środków na zmotywowanie pracownika

Traktujesz swoich zatrudnionych dobrze, płacisz im pensję, udzielasz im płatnych urlopów jak i proponujesz ponadplanowe dodatki. Pomimo tego, z któregoś powodu nie dają z siebie wszystkiego. Przychodzą do pracy na czas, robią co do nich należy ale ich postawa i efekty nie są zadowalające. Wówczas doświadczasz olśnienia. Twoim zatrudnionym brakuje istoty dobrej etyki pracy: motywacji.

Żeby pracownicy z miłością przechodzili do swoich zadań, rezultatem czego będą lepsze efekty ich postępowań, wypróbuj sześć sugestii, które pomogą Ci zmotywować pracowników.

1. Najważniejszym sposobem na zmotywowanie pracowników jest sprawienie, aby odczuwali, iż ich profesja jest ogromnie ważna. Ostatnie badania potwierdzają, iż praca, dzięki której odczuwa się sens będzie właściwie wynagradzana. Znakomitym sposobem na to jest ustalenie celów i wizji swojej firmy jak i zobligowanie zatrudnionych do realizacji postanowień.

2. Życzliwa komunikacja i sprawne dzielenie się wiadomościami ze swoimi zatrudnionymi, by mieć klarowny obraz tego w jakim kierunku podąża firma. To gwarancja na to, iż będą podejmowane trafne decyzje na podstawie bieżącej sytuacji.

3. Każdy pracownik powinien mieć wskazane osobiste cele skorelowane z podjętym stanowiskiem. Nie wystarczy jedynie określenie obowiązków, każdy musi zostać poinformowany także o przewidywanych efektach. Poprzez określenie ról i oczekiwań, pracownicy będą precyzyjnie wiedzieć czego wymaga od nich firma.

4. Monitorowanie rezultatów, lecz nie w taki sposób aby kogokolwiek obwiniać. Poprawna komunikacja winna odbywać się na rozmowie, aby zatrudniony wiedział co wyszło nie tak i w jaki sposób poprawić sytuację.

5. Budowanie zespołów, w których ludzie będą sobie ufać i nawzajem się motywować. Przez to zapewni się im troszkę wolności w samodzielnym zarządzaniu.

6. Uznanie jest nadal najsilniejszym motorem do działania. Ażeby pracownik jak najlepiej wykonywał swoją pracę, trzeba pozwalać na skuteczne pochwały za spełnione cele.

Kiedy pracownik ma zapewnione właściwe warunki, wypowiedzenie umowy o pracę jest rzadkością.

Reklamy